Črniče

Info: 

ENOTA ČRNIČE,
ČRNIČE 43,
5262 ČRNIČE

T: (05) 366 63 13
Poslovalni čas enote: od 6.00 do 16.30,
oz po dogovoru s starši.

Vrtec Črniče je bil prenovljen leta 2002. V njem je prostora za dva oddelka, ena igralnica je namenjena prvemu, druga pa drugemu starostnemu obdobju. Oblika oddelka je v manjših vrtcih zelo odvisna od vpisa v vrtec in starostne strukture otrok. Nad vrtcem je urejeno prijetno otroško igrišče. Strokovne delavke lepo sodelujejo s krajem, z otroki se veliko zadržujejo v naravi, obiskujejo krajane in lokalne zanimivosti. Dobro sodelujejo tudi s podružnično osnovno šolo Črniče.

ST.

IME SKUPINE in e-naslov

VZGOJITELJICA

POM. VZG.

4 – 6 let

ŽIRAFE
zirafe.crnice@mojedete.si

Anja Kotnik

Mirjam Slokar

1 – 4 let

SOVICE
sovice.crnice@mojedete.si

Anja Kobal

Tamara Remec