TO JE ZATE!

Konec meseca novembra smo Ježki in Medvedki v okviru programa Etika in vrednote izvedli projekt Skrb za sočloveka. V tem projektu smo otroke seznanili z bolnimi ljudmi oziroma kako in na kakšen način, lahko le-tem pomagamo.

Medse smo povabili ga. Veroniko Rupnik, dr. med. in ga. Petro Stibilj- patronažno sestro, ki sta nama predstavili svoj poklic in otroke seznanili s tem, kako in na kakšen način onidve pomagata bolnim. Obiskali pa sta nas tudi babica, ga. Tatjana Boltar, ki je otrokom predstavila njeno zdravstveno humanitarno delo v Afriki in dipl. med. sestra, ga. Tamara Kofol, ki je izvedla uro zdravstvene vzgoje: Strah pred obiskom zdravnika. Otroci so tako spoznali več poklicev in videli kako z določenim poklicem lahko pomagaš in skrbiš za sočloveka. Ko so nas vse gospe obiskale, pa smo tudi sami pričeli z zbiranjem igrač in šolskih potrebščin, ki so jih otroci podarili bolnim otrokom na pediatričnem oddelku splošne bolnišnice Dr. Franca Derganca.

V ponedeljek, 4. decembra, smo se z avtobusom odpeljali v Šempeter, kjer smo se najprej malce sprehodili, nato pa obiskali otroke na oddelku. Predstavili smo se jim s plesom, deklamacijami in petjem pesmic, ter jim izročili zavita darila,v katerih so bile podarjene igrače in šolske potrebščine. Sledil je ogled pediatričnega oddelka, obiskali smo dva novorojenčka, njihovo mamico in si ogledali vrtec bolnišnice, v katerem so nas pogostili.

Otrokom je bil projekt zelo všeč, vsi so bili zelo sočutni, darovali so zelo lepe igrače ali pa šolske potrebščine. Najbolj všeč jim je bil prav obisk oddelka in vse, kar je povezano z njim (vožnja z dvigalom, z avtobusom, igrače v vrtcu itd.) Izvedba projekta je zahtevala veliko dela, vendar pa se je vse to izplačalo. Največ so povedali izrazi na obrazih otrok, obenem pa tudi veliko zadovoljstvo staršev.

 

Strokovne delavke