Vaja evakuacije

VAJA EVAKUACIJE
 

V petek 17.1.2020, smo v vrtcu Col izvedli vajo evakuacije. Namen vaje je bil prikazati postopek evakuacije s poudarkom na prikazu postopkov, ki jih morajo izvesti zaposleni in otroci sami ob evakuaciji v primeru požara v stavbi vrtca.
Vzgojiteljica v zgornji skupini Medvedki, je ob 10:10 v kabinetu opazila požar, ter s povzdignjenim glasom sporočila otrokom in sodelavki, da v kabinetu gori. Sodelavka je stekla v skupino Ježki, ter jih seznanila s požarom v zgornji etaži. Stavbo smo zapustili previdno in umirjeno ter upoštevali evakuacijski načrt. S tem je bilo poskrbljeno, da med vajo ni prišlo do poškodb.
Zbrali smo se na varni razdalji stavbe (zelenici) ob 10:12, ter se prešteli. Udeleženi sta bili dve skupini otrok; Medvedki (15 otrok in 2 vzgojiteljici), ter Ježki (14 otrok in 2 vzgojiteljici). Kmalu so na pomoč prispeli gasilci PGD Col z dvema voziloma. Vzgojiteljica Špela jim je poročala o stanju. Gasilci so začeli z gašenjem, reševanjem ter pregledom stavbe.
Po končani vaji so nam vodja vaje in vsi udeleženi gasilci predstavili delo prostovoljnih gasilcev. Otroci so bili navdušeni nad opremo in vozili, nekateri so si nadeli čelado, vsi pa so imeli možnost špricati z vodo.
Po analizi vaje je bilo ugotovljeno, da je le ta potekala nemoteno, previdno in preudarno ter se nihče na vaji ni poškodoval.
 
 
Zaposlene iz vrtca Col; Maja, Špela, Ivana in Tjaša