Oddelki z elementi pedagogike Montessori

V štirih oddelkih enote vrtca Ribnik I izvajamo elemente pedagogike montessori, ki jo strokovne delavke vpletajo v dnevni kurikul. »Pomagaj mi, da naredim sam!« pedagogika montessori temelji na opazovanjih in odkritjih dr. Marije Montessori, ki je po mnogih urah opazovanja otrok pripravila dejavnosti, ki so v pomoč razvoju vsakega posameznega otroka. Ugotovila je, da če so otroci v skrbno pripravljenem okolju, v njem delajo z vedno večjo zbranostjo in notranjim nadzorom.

Didaktične pripomočke, ki jih imenujemo »razvojni materiali«, je oblikovala in se še danes oblikujejo tako, da pomagajo razumskemu razvoju, razvoju zbranosti, koordinacije, samostojnosti, socializacije in občutka za red. Okolje otroku omogoča, da razvija občutek za druge na naraven in neprisiljen način. Materiali so razporejeni po policah, otroci jih vedno pospravljajo na svoje mesto, da je tam pripravljen za drugega otroka. Otroci lahko izberejo delo sami ali v lastno oblikovanih skupinah. Vzgojitelj ima predstavitve (ali učne ure), ko je otrok za to pripravljen (te so lahko individualne ali v manjših skupinah).
Igralnica je razdeljena na štiri osnovna področja: matematiko, jezik, vsakdanje življenje in senzomotorično področje. Ob tem pa sta enako pomembni in prepleteni še dve področji: umetnost (likovna, glasbena) in znanost (biologija, kemija, fizika, geografija, zgodovina).

Na prvi pogled prepoznamo metodo ob umirjenosti otrok in individualnemu pristopu ter tudi po tem, da se otroci sami od sebe s pomočjo ponujenega materiala naučijo pisanja, branja in računanja. Metoda montessori pa je predvsem učenje za življenje. Otrok dela v ozračju spoštovanja, svobode in odgovornosti. Način dela v polnosti vključuje samomotivacijo, samodisciplino, samospoznavanje – izjemno sposobnost otrok, da sami razvijajo svoje lastne zmožnosti, samostojnost, sistematičen pristop do reševanja težav, pridobivanja znanja in veščin ter omogoča veselje do učenja.