Pravice staršev

Starši imajo pravico do sodelovanja z vrtcem pri načrtovanju ter organizaciji življenja in dela v vrtcu in skupini. Pri tem pa morajo seveda upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca. Vrtec starše spoštuje in upošteva, saj so otrokovi prvi vzgojitelji in tako nosijo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj, zato:

  • staršem nudimo možnost soodločanja o vseh pomembnih vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom;
  • jih obveščamo o programu vrtca in jih spodbujamo, da aktivno sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju vzgojnih dejavnosti;
  • s starši gojimo odprt dialog in jih sproti obveščamo o otrokovem razvoju ter vseh aktivnostih v skupini in vrtcu;
  • z informacijami, ki so nam zaupane s strani otrok ali njihovih staršev, o njih ali njihovi družini, ravnamo zaupno in odgovorno;
  • starše skušamo s spoznanji stroke o predšolskem otroku ozaveščati o pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja;
  • ob vstopu otroka v vrtec staršem omogočamo, da s svojo prisotnostjo v skupini pomagajo otroku pri postopnem prilagajanju na vrtec.