PREDNOSTNA LISTA ZA SPREJEM OTROK, šolsko leto 2021/22

 

Spoštovani,

v prihodnjih dneh bodo starši oz. skrbniki, ki so v rednem roku vpisa oddali vlogo za vpis za prihodnje šolsko leto, po pošti prejeli informativna obvestila o sprejetju v vrtec.

V priponki je objavljena prednostna lista za lokacije, kjer je bil povečan vpis in za vloge, ki so oddane za vpis od 1. oktobra dalje.

/sites/default/files/prednostna_lista_koncna_splet.pdf