Prvič v vrtec

Uvajanje otroka v vrtec

Različni otroci se ob vstopu v vrtec različno odzivajo in na to moramo biti pozorni. Da bi pomagali otroku in sebi, si pregnali dvome in skrbi, predvidoma v mesecu juniju organiziramo v vrtcu informativni roditeljski sestanek s starši na temo »Prvič v vrtec«. Starši se lahko o vstopu v vrtec posvetujejo s svetovalno službo vrtca, ravnateljico, pomočnico ravnateljice ali vzgojiteljem/co. Pogovorijo se o svojem otroku in se dogovorijo, kako bodo uvajali svojega otroka v vrtec.

Priporočamo, da se pred vstopom otroka v vrtec odzovejo na vabilo vzgojitelja/ce in opravijo individualni razgovor.

Za uvajanje naj si starši vzamejo vsaj nekaj dni dopusta. Tako bodo mirnejši in se bodo otroku lažje posvetili.

V PRVEM TEDNU uvajalnega obdobja, naj otrok ne bo cel dan v vrtcu. Počutil se bo zapuščenega in odhod v vrtec bo lahko zaradi tega še nekaj časa težavnejši.

Uvajanje naj bo postopno in ob aktivni prisotnosti staršev v skupini.

Začetne težave ob uvajanju otroka v vrtec pa bodo kmalu minile. Otrok se bo novega okolja navadil. Rad bo hodil v vrtec, rad bo imel svoje vzgojiteljice in vrstnike.

Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in staršev. Z medsebojnim sodelovanjem lahko ta dogodek naredimo prijetnejši.