Šola za starše

ŠOLA ZA STARŠE 2019/20
 

V torek, 14. januarja 2020, smo v sklopu šole za starše organizirali predavanje doktorice socioloških znanosti in predavateljice socialne in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Mariboru, ge. Vesne Vuk Godina.

Predavanja o vzgoji otrok v današnji družbi in vzgojnih ukrepih se je udeležilo mnogo staršev, pa tudi strokovnih delavcev vrtca in večnamenski prostor Ribnika II je bil komaj dovolj velik za vse poslušalce.

Predavateljica je predstavila svoj kritični pogled na vzgojne pristope, ki jih pedagoška stroka in slovenska zakonodaja opredeljujeta kot želene in pravilne. Izpostavila je pomen prisotnega očeta in kazni, da otroci spoznajo razliko med ¨prav¨ in ¨fajn¨. Otrok postane ¨velik¨, ko izbere tisto kar ni fajn, ker ve, da je tako prav in to naj bi usvojil še pred vstopom v šolo.

Predavateljici ni zmanjkalo ne besed, ne moči in tako se je predavanje raztegnilo na skoraj dve uri in pol.

Vsem prisotnim se zahvaljujemo za udeležbo, mi pa že načrtujemo drugo predavanje v sklopu šole za starše, ki bo predvidoma v pomladnem času na temo prve pomoči pri otrocih.

ŠOLA ZA STARŠE 2018/19

1. Srečanje šole za starše

V torek, 29. 1. 2019 je v Otroškem vrtcu Ajdovščina potekala Šola za starše pod naslovom:»Vzgoja za zdravje«.
Diplomirani medicinski sestri Špela Koron in Damjana Marc iz Zdravstvenega doma Ajdovščina sta nam preko uvodne sprostilne meditacije podali smernice, ki jih trenutno narekuje zdravstvo. Dotaknili sta se otroških bolezni, preventivnih ukrepov, zdrave prehrane, gibanja, nege telesa in duha. Pa tudi nege zob in ustne higiene. Nanizali sta veliko praktičnih, uporabnih nasvetov, ki lahko izboljšajo kvaliteto zdravja tako nas, kot naših malčkov.
Predstavili sta tudi projekt »Nadgradnje in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti". Slogan projekta je Krepitev zdravja – za vse.« Starši so imeli ob koncu predavanja možnost podeliti svoja razmišljanja in prejeti odgovore na vprašanja.

Prihodnja Šola za starše bo v mesecu marcu 2019.

ŠOLA ZA STARŠE 2017/18

3. srečanje šole za starše:
»ZA POGUMNEJŠI KORAK IZ VRTCA V ŠOLO«.

 

Zadnji aprilski torek v tem šolskem letu smo v Otroškem vrtcu Ajdovščina v sklopu Šole za starše pripravili okroglo mizo z naslovom »ZA POGUMNEJŠI KORAK IZ VRTCA V ŠOLO«. Zavedamo se, da je za vsakega otroka in starša pomembna prelomnica prehod iz vrtca v šolo, zato smo namenili čas in prostor tudi temi, o kateri se veliko razpravlja in govori. Želeli smo osvetliti ta prehod iz več zornih kotov, zato smo v naš vrtec povabili:

pediatrinjo Tanjo Mislej, šolsko psihologinjo Barbaro Stožir Curk, učiteljico razrednega pouka Tino Vižintin in vzgojiteljico predšolskih otrok Kristino Pupovac. Okroglo mizo sva povezovali svetovalni delavki otroškega vrtca Ajdovščina socialna pedagoginja Jana Blažko in socialna delavka Tamara Paravan.

Po uvodnem nagovoru ravnateljice Otroškega vrtca Ajdovščina Alenke Močnik, so svoj vidik na podano temo predstavile gostje. Svoje misli in razmišljanja pa so z nami podelili tudi starši.

Našli smo se v razmišljanju, da moramo na vsakega bodočega prvošolčka, prvošolko gledati individualno; izhajati iz otroka, mu prisluhniti, ga spremljati na njegovi poti, mu slediti. Dobro sodelovanje staršev s strokovnimi delavci v predšolskem obdobju, naj se potem nadaljuje tudi v šolskem.

Vzemite si čas za svojega otroka, igrajte se z njim. Odkrivajte in spoznavajte življenje, naravo, okolje,... z njim, pripravljajte se na novosti s pozitivnimi sporočili.

Predvsem pa zaupajte svojim otrokom, ki zmorejo več, kot se nam staršem zdi.

 

Pogumno jeseni generaciji 2012!

 

ŠOLA ZA STARŠE 2016/2017

1. G. Miha Kramli

V sklopu predavanj šole za starše smo v četrtek, 26. januarja 2017, v Dvorani prve slovenske vlade, gostili terapevta, g. Miha Kramlija. V vrtec smo ga povabili že v lanskem šolskem letu, ko je predaval na temo "Močni starši-stabilni otroci" in takrat je med samim predavanjem prišla pobuda za temo letošnjega srečanja.

Predavanje je potekalo na temo "Radosti in pasti nove tehnologije v odnosu starši-otrok". Na predavanje so bili vabljeni starši otrok iz vseh lokacij vrtca in udeležba je bila kljub vetrovnemu zimskemu vremenu in obdobju virusnih obolenj, dobra. Na predavanju nam je g. Kramli predstavil faze, ki lahko peljejo do odvisnosti in podal nekaj konkretnih napotkov za starše (npr. otroške sobe naj bodo brez elektronskih naprav, le-te niso primerno darilo za otroke, njihovo uporabo je potrebno časovno in prostorsko že zelo zgodaj omejiti ...) ter za ilustracijo podal še nekaj primerov iz svoje ambulantne prakse. Opozoril je na negativne posledice, ki jih povzroči prezgodnje soočenje otrok s preveč intenzivnimi dražljaji (televizija, računalniške igrice, tablice, telefoni). Po predavanju je potekal še krajši dialog, ko so starši imeli priložnost povprašati oz. izraziti svoje mnenje.

Kot se je lani porodila ideja za letošnjo temo, se je letos za prihodnje leto, ko naj bi govorili o sreči. V vrtcu smo ponudbo z veseljem sprejeli in se predavanja že veselimo.

2. Služba za zdravstveno vzgojo iz Zdravstvenega doma Ajdovščina
 

Starši otrok, ki so eno leto pred vstopom v šolo, so bili vabljeni na drugo predavanje, ki je potekalo v četrtek, 2. 2. 2017 ob 17.30, v večnamenskem prostoru enote Ribnika II. Diplomirana medicinska sestra, ga. Tamara Kofol je izpeljala predavanje za starše, kjer je predstavila  program, ki ga s sodelavko v obliki treh delavnic izvajata s predšolskimi otroki tekom leta. Vsebine programa so naslednje: Jaz in zdravje, Nezdrave navade in Spolna vzgoja.

 

3. G. Ranko Rajović (NTC-metoda)
 
7. marca 2017 smo gostili dr. Rajovića, ki je po seminarju za strokovne delavce nagovoril in opozoril tudi starše na velik pomen, ki ga ima gibanje za razvoj naših najmlajših. Predstavil nam je zakonitosti metode NTC, o kateri predava tudi na naših fakultetah, zelo pa je prisoten tudi širše po svetu.