UVAJANJE FORMATIVNEGA SPREMLJANJA IN INKLUZIVNE PARADIGME V VRTCU 2018-2020

Formativno spremljanje pri najmlajših otrocih je zagotavljanje ustrezne podpore za otrokov razvoj in učenje. Spodbuja razvoj njegovih veščin učenja in razvoj meta kognitivnih strategij. Vzgojitelji sistematično podpirajo otroke pri učinkovitem učenju, kar prispeva k večji kakovosti učenja in poučevanja ter boljšim učnim dosežkom.
Z zavedanjem o pomembnosti takega načina poučevanja in omogočanjem otrokom spodbudnega učnega okolja, smo se tudi v našem vrtcu odločili za sodelovanje v razvojni nalogi Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme 2018-2020, ki ga vodi ZRSŠ. V veliko podporo in svetovanje nam je pedagoška svetovalka, gospa Marija Sivec. Povezujemo se tudi v mrežo vrtcev v regiji s podobno vsebino in cilji (Nova Gorica, Brda, Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica). Skupno načrtujemo dejavnosti in si izmenjujemo izkušnje. V tem projektu sodelujeta iz našega vrtca dve vzgojiteljici: Seada Hajdić in Tjaša Troha, vzgojiteljica predšolskih otrok - pomočnica vzgojitelja Tajana Vitković in svetovalna delavka Tamara Paravan. Svoje strokovno znanje pa na nas prenaša multiplikatorka-mentorica, vzgojiteljica našega vrtca Nadja Likar, ki metodo formativnega spremljanja v svoje delo vključuje že več let in aktivno sodeluje tudi z ZRSŠ.
Formativno spremljanje zajema tri dejavnike: učenje, ki je osredinjeno na otroka, profesionalno rast strokovnih delavcev in vključevanje staršev za otrokov optimalen razvoj in napredek.
Naša naloga in želja pa je, da v naslednjih letih svoje znanje, dosežke in izkušnje delimo, mrežimo ostalemu kolektivu vrtca.
 
Formativno spremljanje je izziv za kakovost vrtcev danes in jutri.
 

                                                                                                 Vodja FS
                                                                                              Tatjana Kranjc