Vrtec skozi čas

Otroški vrtec Ajdovščina je samostojni javni vrtec, ki izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtce (1999). Začetki predšolske vzgoje na našem področju segajo v čas okupacije Italije in sicer v šolsko leto 1931/1932 (vir: Kronika vrtca). Kasneje je vrtec deloval pod različnimi imeni in pravnimi oblikami (VVO in VVZ). Ustanoviteljica Občina Ajdovščina je leta 1992 ustanovila vrtec z imenom Otroški vrtec Ajdovščina. Otroški vrtec Ajdovščina je od leta 1994, ko se je v naši dolini ustanovila še Občina Vipava, vrtec z dvema soustanoviteljicama, Občino Ajdovščina in Občino Vipava. Občini sta v letu 2014 sprejeli nov Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina.